Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

KONKURS OFERT – LECZENIE SZPITALNE – świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy – PRACOWNIA TK i PRACOWNIA HOLTEROWSKA

KONKURS OFERT – LECZENIE SZPITALNE – świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy – PRACOWNIA TK i PRACOWNIA HOLTEROWSKA
poniedziałek 12 sierpnia, 2019
 logo

Komendant 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju LECZENIE SZPITALNE – ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UDZIELANE PRZEZ LEKARZY w zakresie:

  1. udzielania stacjonarnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie RADIOLOGIA I DIAGNOSTYKA OBRAZOWA wraz z pełnieniem czynności z zakresu koordynowania Pracownią Tomografii Komputerowej;

  2. udzielania stacjonarnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie KARDIOLOGIA wraz z pełnieniem czynności z zakresu koordynowania Pracownią Holterowską.

Ogłoszenie o konkursiepobierz

Szczegółowe warunki konkursu ofert – pobierz

Formularz ofertowy – pobierz

Oświadczenie oferenta Załacznik nr 1 do Formularza Ofertowego – pobierz

Formularz cenowy Załacznik nr 2 do Formularza Ofertowego – pobierz

 

')