Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU OFERT – LECZENIE SZPITALNE – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA 15.10.2019

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU OFERT – LECZENIE SZPITALNE – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA 15.10.2019
poniedziałek 21 października, 2019
 logo

Komendant 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o unieważnieniu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę
w dziedzinie
ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

UNIEWAŻNIENIEPOBIERZ

')