Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA
wtorek 22 października, 2019
 logo

Komendant 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę
w dziedzinie
ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA
w zakresie:

  1. leczenia szpitalnego w godzinach normalnej ordynacji od poniedziałku do piątku
    z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,
  2. dyżurów lekarskich stacjonarnych.

ROZSTRZYGNIĘCIEPOBIERZ

')