Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU OFERT – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU OFERT – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU
poniedziałek 28 października, 2019
 logo

Komendant 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
ogłasza konkurs ofert udzielanie świadczeń zdrowotnych przez
lekarza specjalistę  w dziedzinie
ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU

w zakresie zabezpieczenia realizacji w trybie pilnym ortopedycznych procedur zabiegowych
(dotyczy świadczeń realizowanych „na wezwanie”  w godzinach pozasłużbowych)

 

Ogłoszenie o konkursiePOBIERZ

Szczegółowe warunki konkursu ofert – POBIERZ

Formularz ofertowy – POBIERZ

Oświadczenie oferenta Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego – POBIERZ

Formularz cenowy Załącznik nr 2 do Formularza Ofertowego – POBIERZ

UNIEWAŻNIENIE – POBIERZ

 

')