Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

KONKURS OFERT – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

KONKURS OFERT – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA
poniedziałek 21 października, 2019
 logo

Komendant 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę
w dziedzinie
ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA
w zakresie:

  1. leczenia szpitalnego w godzinach normalnej ordynacji od poniedziałku do piątku
    z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,
  2. dyżurów lekarskich stacjonarnych.

Ogłoszenie o konkursiePOBIERZ

Szczegółowe warunki konkursu ofert – POBIERZ

Formularz ofertowy – POBIERZ

Oświadczenie oferenta Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego – POBIERZ

Formularz cenowy Załącznik nr 2 do Formularza Ofertowego – POBIERZ

 

')