Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

KONKURS OFERT – LECZENIE SZPITALNE – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

KONKURS OFERT – LECZENIE SZPITALNE – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA
wtorek 8 października, 2019
 logo

Komendant 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę
w dziedzinie
ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA
w zakresie:

  1. zabezpieczenia anestezjologicznego
  2. zabezpieczenia kardioanestezjologicznego

w Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Ogłoszenie o konkursiePOBIERZ

Szczegółowe warunki konkursu ofert – POBIERZ

Formularz ofertowy – POBIERZ

Oświadczenie oferenta Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego – POBIERZ

Formularz cenowy Załącznik nr 2 do Formularza Ofertowego – POBIERZ

 

')