Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – LECZENIE SZPITALNE – znieczulenia do zabiegów kardiochirurgicznych planowych wykonywanych po godz. 15.00

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – LECZENIE SZPITALNE – znieczulenia do zabiegów kardiochirurgicznych planowych wykonywanych po godz. 15.00
poniedziałek 14 października, 2019
 logo

Komendant 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę
w dziedzinie ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA
w ramach realizacji znieczuleń zabiegów kardiochirurgicznych planowych wykonywanych po godz. 15.00.

Ogłoszenie o konkursiePOBIERZ

')