Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

KONKURS OFERT – LECZENIE SZPITALNE – znieczulenia do zabiegów kardiochirurgicznych planowych wykonywanych po godz. 15.00

KONKURS OFERT – LECZENIE SZPITALNE – znieczulenia do zabiegów kardiochirurgicznych planowych wykonywanych po godz. 15.00
poniedziałek 7 października, 2019
 logo

Komendant 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę
w dziedzinie ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA
w ramach realizacji znieczuleń zabiegów kardiochirurgicznych planowych wykonywanych po godz. 15.00.

Ogłoszenie o konkursiePOBIERZ

Szczegółowe warunki konkursu ofert – POBIERZ

Formularz ofertowy – POBIERZ

Oświadczenie oferenta Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego – POBIERZ

Formularz cenowy Załącznik nr 2 do Formularza Ofertowego – POBIERZ

 

')