Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

KONKURS OFERT – Podstawowa Opieka Zdrowotna

KONKURS OFERT – Podstawowa Opieka Zdrowotna
poniedziałek 3 lutego, 2020
 logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy

informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

w zakresie realizacji ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę

lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyna rodzinna, choroby wewnętrzne lub pokrewne należących do kompetencji lekarza POZ.

ROZSTRZYGNIĘCIE – pobierz

 

 

 

')