Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

76/2020/KO ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – Podstawowa Opieka Zdrowotna

76/2020/KO ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – Podstawowa Opieka Zdrowotna
czwartek 3 grudnia, 2020
 logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy

informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
w zakresie realizacji ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyna rodzinna, choroby wewnętrzne lub pokrewne należących do kompetencji lekarza POZ.

Ogłoszenie – pobierz

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – pobierz

Formularz Ofertowy – pobierz

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenia oferenta) – pobierz

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy):

a.)      Wypełnia lekarz posiadający aktywną listę pacjentów pobierz

b.)      Wypełnia lekarz nie posiadający aktywnej listy pacjentów – pobierz

ROZSTRZYGNIĘCIE – pobierz

 

 

 

')