Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

KONKURS OFERT – REHABILITACJA LECZNICZA, OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ, LECZENIE SZPITALNE

KONKURS OFERT – REHABILITACJA LECZNICZA, OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ, LECZENIE SZPITALNE
piątek 11 stycznia, 2019
 logo

Komendant 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju REHABILITACJA LECZNICZA, OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ, LECZENIE SZPITALNE w zakresie:

1. Rehabilitacja Lecznicza – świadczenia udzielane stacjonarnie przez lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej;

2. Rehabilitacja Lecznicza – świadczenia ambulatoryjne udzielane przez lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej;

3. Opieka Psychiatryczna i Lecenie Uzależnień – świadczenia udzielane przez psychologa klinicznego;

4. Leczenie Szpitalne – zabezpieczenia zabiegów operacyjnych neurochirurgicznych popołudniowych przez pielęgniarki i opiekunów medycznych w Klinice Neurochirurgii;

5. Leczenie Szpitalne – świadczenia udzielane przez perfuzjonistów;

6. Leczenie Szpitalne – realizacja programu lekowego AMD przez zespół leczniczy w oddziale szpitalnym;

7. Leczenie Szpitalne – dyżury lekarskie endoskopowe przez lekarza specjalistę gastroenterologa pod telefonem oraz w przypadku wezwania podjęcie interwencji w Oddziale Klinicznym Gastroenterologicznym;

8. Leczenie szpitalne – dyżury lekarskie udzielane przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie urologia;

9. Leczenie Szpitalne – dyżury lekarskie „pod telefonem” pełnione przez lekarza specjalistę
Iº lub IIº w dziedzinie otolaryngologia.

Ogłoszenie o konkursiepobierz

Szczegółowe warunki konkursu ofert – pobierz

Formularz ofertowy – pobierz

Oświadczenie oferenta Załacznik nr 1 do Formularza Ofertowego – pobierz

Formularz cenowy Załacznik nr 2 do Formularza Ofertowego – pobierz

 

')