Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

38/2020/KO ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – świadczenia w poradniach

38/2020/KO ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – świadczenia w poradniach
piątek 17 lipca, 2020
 logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na
udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania
przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie NEUROCHIRURGIA
konsultacji w Poradni Neurochirurgicznej,

Ogłoszenie – pobierz

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – pobierz

Formularz ofertowy – pobierz

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenia oferenta) – pobierz

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz

WZÓR UMOWY – pobierz

ROZSTRZYGNIĘCIE – pobierz

 

 

 

 

')