Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – świadczenia w poradniach

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – świadczenia w poradniach
poniedziałek 30 marca, 2020
 logo

Komendant 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  1. wykonywania przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie NEUROCHIRURGIA konsultacji w Poradni Neurochirurgicznej,
  2. wykonywania przez lekarza stomatologa/lekarza dentystę konsultacji na potrzeby Medycyny Pracy

ROZSTRZYGNIĘCIE – pobierz

 

 

 

 

')