Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

55/2020/KO ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w Poradni Zdrowia Psychicznego

55/2020/KO ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w Poradni Zdrowia Psychicznego
piątek 11 września, 2020
 logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju
OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ
w zakresie udzielania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę
lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie PSYCHIATRIA w Poradni Zdrowia Psychicznego

Ogłoszenie – pobierz

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – pobierz

Formularz ofertowy – pobierz

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenia oferenta) – pobierz

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz

ROZSTRZYGNIĘCIE – pobierz

 

 

 

 

')