Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

KONKURS OFERT – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza spec. w dziedzinie NEFROLOGIA lub CHOROBY WEWNĘTRZNE w trybie dyżurowym stacjonarnym zabezpieczających pracę Stacji Dializ w Poliklinice

KONKURS OFERT – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza spec. w dziedzinie NEFROLOGIA lub CHOROBY WEWNĘTRZNE w trybie dyżurowym stacjonarnym zabezpieczających pracę Stacji Dializ w Poliklinice
wtorek 4 maja, 2021
 logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
ogłasza konkurs ofert na
udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza/y specjalistę/ów w dziedzinie
NEFROLOGIA lub CHOROBY WEWNĘTRZNE
w trybie dyżurowym stacjonarnym zabezpieczających pracę Stacji Dializ w Poliklinice

Ogłoszenie – pobierz

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – pobierz

Formularz ofertowy – pobierz

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenia oferenta) – pobierz

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz

Załącznik nr 3 do SWKO (Oświadczanie oferenta dotyczące czasu zawarcia umowy) – pobierz

 

 

 

 

 

 

')