Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

15/2021/KO ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza spec. w dziedzinie otolaryngologia

15/2021/KO ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza spec. w dziedzinie otolaryngologia
piątek 26 lutego, 2021
 logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie OTOLARYNGOLOGIA
w godzinach normalnej ordynacji Oddziału Klinicznego Otolaryngologicznego.

Ogłoszenie – pobierz

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – pobierz

Formularz ofertowy – pobierz

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenia oferenta) – pobierz

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz

Załącznik nr 3 do SWKO (Oświadczanie oferenta dotyczące czasu zawarcia umowy) – pobierz

ROZSTRZYGNIĘCIE – pobierz

 

 

 

 

 

 

')