Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

51/2020/KO ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA (1 osoba)

51/2020/KO ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA (1 osoba)
wtorek 25 sierpnia, 2020
 logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na
wykonywanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych przez lekarza/y specjalistę/ów w dziedzinie ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA w zakresie:

  1. leczenia szpitalnego w godzinach normalnej ordynacji oddziału,
  2. gotowości do zabezpieczenia realizacji znieczuleń do procedur zabiegowych kardiochirurgicznych w trybie dyżurowym „pod telefonem”

Ogłoszenie – pobierz

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – pobierz

Formularz ofertowy – pobierz

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenia oferenta) – pobierz

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz

WZÓR UMOWY (udzielanie świadczeń stacjonarnie) – pobierz

WZÓR UMOWY (dyżury pod telefonem) – pobierz

ROZSTRZYGNIĘCIE – pobierz

 

 

 

 

')