Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

59/2020/KO ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie neurochirurgia

59/2020/KO ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie neurochirurgia
wtorek 22 września, 2020
 logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na
wykonywanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie
NEUROCHIRURGIA w godzinach normalnej ordynacji oddziału.

Ogłoszenie – pobierz

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – pobierz

Formularz ofertowy – pobierz

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenia oferenta) – pobierz

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz

ROZSTRZYGNIĘCIE – pobierz

 

 

 

 

 

')