Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

9/2021/KO ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie HEMATOLOGIA

9/2021/KO ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie HEMATOLOGIA
poniedziałek 15 lutego, 2021
 logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie HEMATOLOGIA
w godzinach normalnej ordynacji Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Diabetologii
i Hematologii oraz w Poradni Hematologicznej.

Ogłoszenie – pobierz

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – pobierz

Formularz ofertowy – pobierz

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenia oferenta) – pobierz

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz

ROZSTRZYGNIĘCIE – POBIERZ

 

 

 

 

')