Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

80/2020/KO ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów

80/2020/KO ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów
wtorek 8 grudnia, 2020
 logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na
w zakresach:

  1. udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA w godzinach normalnej ordynacji oddziału oraz w trybie dyżurowym stacjonarnym;
  2. udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie PSYCHIATRIA w godzinach normalnej ordynacji oddziału oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego min. 1 dzień w tygodniu.

Ogłoszenie – pobierz

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – pobierz

Formularz ofertowy – pobierz

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenia oferenta) – pobierz

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz

ROZSTRZYGNIĘCIE – pobierz

 

 

 

 

 

')