Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

23/2021/KO – ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki i położne

23/2021/KO – ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki i położne
czwartek 25 marca, 2021
 logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
rozstrzygnięcie konkursu ofert na usługi medyczne w zakresach:

  1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Oddziale Klinicznym Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej
  2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez położne w Oddziale Klinicznym Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

Ogłoszenie – pobierz

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – pobierz

Formularz ofertowy – pobierz

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenia oferenta) – pobierz

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz

Załącznik nr 3 do SWKO (Oświadczanie oferenta dotyczące czasu zawarcia umowy) – pobierz

ROZSTRZYGNIĘCIE – pobierz

 

 

 

 

 

')