Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

13/2021/KO ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

13/2021/KO ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Podstawowej Opiece Zdrowotnej
piątek 26 lutego, 2021
 logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  1. udzielania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych należących do kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyna rodzinna, choroby wewnętrzne lub pokrewne
  2. udzielania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych należących do kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej przez lekarza bez specjalizacji pod nadzorem lekarza specjalisty w dziedzinie medycyna rodzinna, choroby wewnętrzne lub pokrewne.

Ogłoszenie – pobierz

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – pobierz

Formularz ofertowy – pobierz

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenia oferenta) – pobierz

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy dot. ZAKRES 1) – pobierz

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy dot. ZAKRES 2) – pobierz

Załącznik nr 3 do SWKO (Oświadczanie oferenta dotyczące czasu zawarcia umowy) – pobierz

ROZSTRZYGNIĘCIE – pobierz

 

 

 

 

 

 

')