Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

7/2021/KO ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradniach

7/2021/KO ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradniach
poniedziałek 15 lutego, 2021
 logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresach:

  1. udzielanie konsultacji ambulatoryjnych w Poradni Otolaryngologicznej przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie OTOLARYNGOLOGIA.
  2. udzielanie konsultacji ambulatoryjnych w Poradni Chirurgii Naczyniowej(Chorób Naczyń) przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie ANGIOLOGIA lub CHIRURGIA NACZYNIOWA.
  3. udzielanie konsultacji ambulatoryjnych w Poradni Chirurgicznej przez lekarza specjalistęlub w trakcie specjalizacji w dziedzinie CHIRURGIA OGÓLNA na potrzeby Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej i Medycyny Pracy.
  4. udzielanie konsultacji ambulatoryjnych w Poradni Pulmonologicznej – Gruźlicy i Chorób Płuc przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie PULMONOLOGIA.
  5. udzielanie konsultacji ambulatoryjnych w Poradni Diabetologicznej przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie DIABETOLOGIA.

Ogłoszenie – pobierz

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – pobierz

Formularz ofertowy – pobierz

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenia oferenta) – pobierz

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz

Załącznik nr 3 do SWKO (Oświadczenia oferenta) – pobierz

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT W ZAKRESACH 2 i 5 POBIERZ

KONKURS OFERT W ZAKRESACH 1,3,4 ZOSTAJE UNIEWAŻNIONY  NA PODSTAWIE §8 ust. 2 lit. a SWKO – NIE WPŁYNĘŁA ŻADNA OFERTA

 

 

 

 

 

')