Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

14/2021/KO – ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie realizacji procedur zabiegowych – plazmaferezy leczniczej

14/2021/KO – ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie realizacji procedur zabiegowych – plazmaferezy leczniczej
piątek 26 lutego, 2021
 logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez zespół leczniczy
(lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz pielęgniarka/arz specjalistka/ta
w dziedzinie anestezjologia i intensywna opieka)

w zakresie realizacji procedur zabiegowych – plazmaferezy leczniczej

Ogłoszenie – pobierz

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – pobierz

Formularz ofertowy – pobierz

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenia oferenta) – pobierz

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz

Załącznik nr 3 do SWKO (Oświadczanie oferenta dotyczące czasu zawarcia umowy) – pobierz

ROZSTRZYGNIĘCIE – pobierz

 

 

 

 

 

 

')