Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

KONKURS OFERT – usługi lekarskie – dyżury lekarskie i dyżury w „gotowości” do udzielania świadczeń zdrowotnych

KONKURS OFERT – usługi lekarskie – dyżury lekarskie i dyżury w „gotowości” do udzielania świadczeń zdrowotnych
czwartek 19 grudnia, 2019
 logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuję o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na usługi lekarskie
w zakresie:

 1. Dyżurów lekarskich stacjonarnych udzielanych przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie KARDIOCHIRURGIA lub bez specjalizacji w Oddziale Klinicznym Kardiochirurgii;
 2. Dyżurów lekarskich stacjonarnych udzielanych przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie OTOLARYNGOLOGIA w Oddziale Klinicznym Otolaryngologicznym;
 3. Dyżurów lekarskich stacjonarnych udzielanych przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie GASTROENTEROLOGIA w Oddziale Klinicznym Gastroenterologicznym
 4. Dyżurów lekarskich stacjonarnych udzielanych przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie PULMONOLOGIA w Oddziale Klinicznym Pulmonologii i Alergologii;
 5. Dyżurów lekarskich stacjonarnych udzielanych przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie CHIRURGIA OGÓLNA LUB CHIRURGIA NACZYNIOWA w Klinice Chirurgicznej;
 6. Dyżurów lekarskich stacjonarnych i w gotowości do udzielania świadczeń (pod telefonem) udzielanych przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie UROLOGIA w Oddziale Klinicznym Urologii i Onkologii Urologicznej;
 7. Dyżurów w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych (pod telefonem) zabezpieczających pracę Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii, udzielanych przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie KARDIOCHIRURGIA lub bez specjalizacji;
 8. Dyżurów w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych (pod telefonem) zabezpieczających pracę Oddziału Klinicznego Ginekologicznego, udzielanych przez lekarza specjalistę w dziedzinie POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA;
 9. Dyżurów w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych (pod telefonem) zabezpieczających pracę Oddziału Klinicznego Otolaryngologicznego, udzielanych przez lekarza specjalistę lub specjalistę Iº lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie OTOLARYNGOLOGIA;
 10. Dyżurów w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych (pod telefonem) zabezpieczających pracę Pracowni Bronchoskopowej w Oddziale Klinicznym Pulmonologii i Alergologii, udzielanych przez lekarza specjalistę w dziedzinie PULMONOLOGIA;
 11. Dyżurów w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych (pod telefonem) zabezpieczających pracę Pracowni Endoskopowej w Oddziale Klinicznym Gastroenterologicznym, udzielanych przez lekarza specjalistę w dziedzinie GASTROENTEROLOGIA;
 12. Dyżurów w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych (pod telefonem) zabezpieczających pracę Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, udzielanych przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA lub CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA.

ROZSTRZYGNIĘCIE – pobierz

 

')