Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

KONKURS OFERT – wykonywanie badań diagnostycznych patomorfologicznych wraz z pełnieniem czynności z zakresu koordynowania Zakładem Patomorfologii

KONKURS OFERT – wykonywanie badań diagnostycznych patomorfologicznych wraz z pełnieniem czynności z zakresu koordynowania Zakładem Patomorfologii
czwartek 12 grudnia, 2019
 logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na:

wykonywanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju LECZENIE SZPITALNE – ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UDZIELANE PRZEZ LEKARZY w zakresie wykonywania badań diagnostycznych (patomorfologicznych) przez lekarza specjalistę w dziedzinie PATOMORFOLOGIA wraz z pełnieniem czynności z zakresu koordynowania Zakładem Patomorfologii z Pracownią Genetyki Klinicznej i Patologii Molekularnej.

ROZSTRZYGNIĘCIE- pobierz

 

')