Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

KONKURS OFERT – wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie: onkologia kliniczna, okulistyka, anestezjologia i intensywna terapia, transfuzjologia kliniczna, radioterapia onkologiczna

KONKURS OFERT – wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie: onkologia kliniczna, okulistyka, anestezjologia i intensywna terapia, transfuzjologia kliniczna, radioterapia onkologiczna
wtorek 17 grudnia, 2019
 logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wykonywanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w rodzaju LECZENIE SZPITALNE – ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UDZIELANE PRZEZ LEKARZY w zakresie:

  1. Udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie ONKOLOGIA KLINICZNA – ustalanie algorytmów leczenia pacjentów Oddziału Klinicznego Urologii i Onkologii Urologicznej oraz udział w pracach zespołu terapeutycznego w ramach Szybkiej Terapii Onkologicznej .
  2. Udzielania stacjonarnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie
  3. Udzielania stacjonarnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA.
  4. Udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie TRANSFUZJOLOGIA KLINICZNA – gospodarka krwią i jej składnikami
  5. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie RADIOTERAPIA ONKOLOGICZNA – ustalania planu leczenia (konsylium) nowotworów Ośrodkowego Układu Nerwowego w ramach Szybkiej Terapii Onkologicznej

Rozstrzygnięcie – pobierz

 

')