Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

KONKURS OFERT – wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiologia

KONKURS OFERT – wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiologia
czwartek 9 stycznia, 2020
 logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na usługi lekarskie w zakresie dyżurów lekarskich stacjonarnych udzielanych przez lekarza specjalistę
lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie KARDIOLOGIA w Klinice Kardiologii
i Kardiochirurgii.

ROZSTRZYGNIECIE – pobierz

 

 

 

')