Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

KONKURS OFERT – wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w OKAiIT

KONKURS OFERT – wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w OKAiIT
poniedziałek 23 grudnia, 2019
 logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju
LECZENIE SZPITALNE – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki
w zakresie pielęgniarstwa w Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii (pielęgniarki specjalistki lub pielęgniarki po kursie specjalistycznym w dziedzinie
PIELĘGNIARSTWA ANESTEZJOLOGICZNEGO I INTENSYWNEJ TERAPII) lub pielęgniarki bez specjalizacji.

ROZSTRZYGNIĘCIEpobierz

 

 

')