Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

11/2021/KO ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – dyżury lekarskie „pod telefonem” (lekarz spec. anestezjologii i intensywnej terapii) dot. kardiochirurgii

11/2021/KO ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – dyżury lekarskie „pod telefonem” (lekarz spec. anestezjologii i intensywnej terapii) dot. kardiochirurgii
poniedziałek 22 lutego, 2021
 logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na
wykonywanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych przez lekarza/y specjalistę/ów
w dziedzinie ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA
w zakresie gotowości do zabezpieczenia realizacji znieczuleń do procedur zabiegowych w trybie dyżurowym „pod telefonem”

Ogłoszenie – pobierz

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – pobierz

Formularz ofertowy – pobierz

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenia oferenta) – pobierz

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz

ROZSTRZYGNIĘCIE – pobierz

 

 

 

 

 

')