Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – LECZENIE SZPITALNE – dyżury pielęgniarskie – Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – LECZENIE SZPITALNE – dyżury pielęgniarskie – Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii
wtorek 3 września, 2019
 logo

Komendant 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju
LECZENIE SZPITALNE – DYŻURY PIELĘGNIARSKIE
udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki specjalistki lub po kursie specjalistycznym
w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii w zakresie w zakresie dyżurów pielęgniarskich stacjonarnych zabezpieczających prace
Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii

ROZSTRZYGNIĘCIE pobierz

 

')