Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – LECZENIE SZPITALNE – świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy – Oddział Kliniczny Pulmonologii i Alergologii

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – LECZENIE SZPITALNE – świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy – Oddział Kliniczny Pulmonologii i Alergologii
środa 21 sierpnia, 2019
 logo

Komendant 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy infromuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju LECZENIE SZPITALNE – ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UDZIELANE PRZEZ LEKARZY w zakresie
udzielania stacjonarnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie
PULMONOLOGIA i w dziedzinie ALERGOLOGIA wraz z pełnieniem czynności z zakresu koordynowania Oddziałem Klinicznym Pulmonologii i Alergologii.

ROZSTRZYGNIĘCIEpobierz

 

')