Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU OFERT – LECZENIE SZPITALNE – zabiegi neurochirurgiczne

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU OFERT – LECZENIE SZPITALNE – zabiegi neurochirurgiczne
piątek 23 sierpnia, 2019
 logo

Komendant 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy informuje, iż na podstawie §8 ust. 2 lit d Szczegółowych Warunków Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju LECZENIE SZPITALNE –  w zakresie realizacji procedur zabiegowych neurochirurgicznych
(grupy JGP: A03, A11, A12, A22, A23, A25, A27, H51, H52, H53, H55)
ww. postępowanie zostaje
UNIEWAŻNIONE.

UNIEWAŻNIENIEpobierz

 

 

')