Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – REHABILITACJA LECZNICZA, LECZENIE SZPITALNE

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – REHABILITACJA LECZNICZA, LECZENIE SZPITALNE
piątek 22 marca, 2019
 logo

Komendant 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju REHABILITACJA LECZNICZA, LECZENIE SZPITALNE – ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ LEKARZY, LECZENIE SZPITALNE – REALIZACJA PROCEDUR ZABIEGOWYCH, LECZENIE SZPITALNE – DYŻURY LEKARSKIE w zakresie:

 1. Leczenie Szpitalne – udzielanie stacjonarnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgia naczyniowa.
 2. Rehabilitacja Lecznicza – świadczenia ambulatoryjne udzielane przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacja medyczna.
 3. Leczenie Szpitalne – zabezpieczenia wykonania zabiegów operacyjnych neurochirurgicznych.
 4. Leczenie Szpitalne – dyżury lekarskie udzielane przez lekarza specjalistę w dziedzinie kardiologia.
 5. Leczenie Szpitalne – dyżury lekarskie udzielane przez lekarza specjalistę Iº lub IIº
  w dziedzinie otolaryngologia.
 6. Leczenie szpitalne – dyżury lekarskie udzielane przez lekarza w trakcie specjalizacji
  w dziedzinie choroby wewnętrzne.
 7. Leczenie szpitalne – udzielanie konsultacji anestezjologicznych w zakresie kwalifikacji do wykonania znieczulenia do zabiegu operacyjnego, diagnostycznego lub leczniczego przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologia i intensywna terapia.

ROZSTRZYGNIĘCIE Zakresów 1,2,5,7 – pobierz

Zakresy 3 i 6 zostały unieważnione ze względu na brak ofert, natomiast rozstrzygnięcie w zakresie nr 4 zostało przeniesione do 26.03.2019 r.

')