Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT- LECZENIE SZPITALNE – dyżury lekarskie – Oddział Kliniczny Otolaryngologiczny

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT- LECZENIE SZPITALNE – dyżury lekarskie – Oddział Kliniczny Otolaryngologiczny
piątek 30 sierpnia, 2019
 logo

Komendant 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuję o rozsrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju
LECZENIE SZPITALNE – DYŻURY LEKARSKIE
w zakresie wykonywania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z dziedziny OTOLARYNGOLOGIA
w ramach dyżurów stacjonarnych oraz dyżurów w gotowości do wykonywania świadczeń zdrowotnych tzw. „pełnienie dyżuru lekarskiego pod telefonem” celem zabezpieczenia pracy Oddziału Klinicznego Otolaryngologicznego 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy

ROZSTRZYGNIĘCIEpobierz

 

')