Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

3. miejsce w konkursie Bezpieczny Szpital – Inspiracje Przyszłości 2020

3. miejsce w konkursie Bezpieczny Szpital – Inspiracje Przyszłości 2020
piątek 1 października, 2021

Informujmy, że zgłoszony do konkursu Bezpieczny Szpital – Inspiracje Przyszłości 2020 projekt „Respirator CoViVentilUCM02, kierowany przez prof. dr. hab. inż. Tomasza Topolińskiego z Politechniki Bydgoskiej , a nadzorowany pod względem medycznym przez dr. n. med. Roberta Włodarskiego, znalazł się na 3. miejscu w skali kraju w kategorii „Działania na rzecz ochrony zdrowia i środowiska naturalnego”.Uroczysta gala wręczenia nagród miała miejsce 30 września 2021 r. w auli Narodowego InstytutuG eriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji Warszawie. Inspiracje wręczono w siedmiu kategoriach.

Konkurs promuje osoby, instytucje, szpitale, organizacje pozarządowe i firmy działające w ochronie zdrowia, które w mijającym roku szczególnie zasłużyły się dla krzewienia nowych idei, rozwiązań i technologii, wpływając na zwiększanie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników szpitali. Zgłoszenia placówek medycznych, którym „chce się chcieć”, ocenione zostały przez 30 osobową Kapitułę, złożoną z osób zarządzających najlepszymi szpitalami w Polsce.

Kilka słów o samym projekcie.

Kilka słów o samym projekcie. Rok temu, na początku pandemii, w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy (obecnie – Politechnika Bydgoska) podjęto inicjatywę budowy „prostego respiratora” ratującego życie chorym z ciężką niewydolnością płuc wywołaną infekcją koronawirusa SARS-CoV-2. Perspektywa pogłębiającej się epidemii zmotywowała członków zespołu, którzy przez okres wielu tygodni i codziennych wieczornych wideokonferencji omawiali postępy w realizacji prac oraz wspólnie wypracowywali jak najlepsze rozwiązania, które mogłyby udoskonalić respirator. Efektem tych prac był prototyp respiratora CoViVentilUCM01 zaprezentowany 8 maja 2020 roku na konferencji prasowej z udziałem Wiceministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr. n. med. Wojciecha Maksymowicza. Prototyp respiratora CoViVentilUCM01 został wyposażony w podstawowe tryby pracy, co umożliwiało ratowanie życia pacjenta z ostrą niewydolnością oddechową, a następnie po odzyskaniu przez pacjenta własnego oddechu, jego wspomaganie. Po blisko półrocznych badaniach i pracach projektowych oraz testach laboratoryjnych obejmujących układ pneumatyczno-mechaniczny, elektronikę i oprogramowanie sterujące respiratorem, a także prace projektowe nad designem, powstał respirator CoViVentilUCM02. Respirator w obecnej wersji – respirator CoViVentilUCM02 – jest wyposażony w tryby wentylacji mechanicznej płuc, które spotykane są w najlepszych terapeutycznych respiratorach szpitalnych dostępnych na świecie. Posiada możliwość wentylacji w sposób inwazyjny i nieinwazyjny. Prototyp respiratora CoViVentilUCM01 powstał z myślą o zastosowaniu go w „oddziałach covidowych” i po zebranych doświadczeniach podczas pracy z pacjentami zarażonymi SARS-CoV-2 leczonymi w 10 WSKzP i Szpitalu Tymczasowym w Ciechocinku. Respirator posiada opracowany wg. projektu płk dr n. med. Roberta Włodarskiego autorski tryb wentylacji połączony z autoanalizą współdziałania pracy aparatu i wentylacji płuc pacjenta, który ma zadanie zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów leczonych w „oddziałach covidowych”. Zupełnie nowatorskim rozwiązaniem jest zdalne sterowanie respiratorem. Programiści wspólnie ze specjalistami inżynierii biomedycznej, mechaniki i elektroniki wprowadzili wiele innowacyjnych rozwiązań do poszczególnych trybów zaimplementowanych w respiratorze na podstawie uwag zbieranych od lekarzy pracujących w „oddziałach covidowych”. Trzeba zauważyć, że respirator CoViVentilUCM02 jest urządzeniem umożliwiającym postępowanie terapeutyczne w oddziale intensywnej terapii z dodatkowym wyposażeniem ułatwiającym kontrolę mechanicznej wentylacji płuc w przypadku zastosowania respiratora poza typowym oddziałem intensywnej terapii.  Jest konstrukcją opracowaną przez polskich autorów z podzespołów dostępnych w kraju. Projekt respiratoraCoViVentilUCM02przeszedł testy na sztucznym płucu ASL 5000, podczas których oceniano poprawność działania wszystkich podzespołów i oprogramowania. Następny etap to bardzo restrykcyjne badania przedkliniczne, kliniczne i badania związane z procedurą uzyskania znaku zgodności CE.


')