Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii im. płk. prof. dr. med. Stanisława Pokrzywnickiego

W skład Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii im. płk. prof. dr. med. Stanisława Pokrzywnickiego wchodzą:

  • Oddział Intensywnej Terapii: składający się z 16 stanowisk Intensywnej Terapii Ogólnej i 4 stanowisk Intensywnej Terapii Pooperacyjnej
  • Zespół Anestezjologiczny: prowadzący znieczulenia chorych na terenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego, w klinikach i oddziałach zabiegowych, w Zakładzie Radiologii oraz sali wybudzeniowej w obrębie bloku operacyjnego, a także podejmujący interwencje anestezjologiczne w klinikach, oddziałach i Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii spełnia standardy MZ, posiada akredytację i jest ośrodkiem o II stopniu referencyjności. Oddział dysponuje 15 miejscami specjalizacyjnymi dla lekarzy w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.

Zespół pielęgniarski liczący 78 osób, z czego 68 posiada specjalizację w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, natomiast 9 jest w trakcie specjalizacji.

Adres oddziału:

10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Powstańców Warszawy 5
85-681 BYDGOSZCZ

Kontakt telefoniczny:

Sekretariat tel./fax: 261 417 227
Sekretariat tel. kom.: 667 671 296
Skład personalny

Kierownik Klinicznego Oddziału
Anestezjologii i Intensywnej Terapii


lek. Irmina Kaptur-Komorowska

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Ordynator Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii


lek. Bartosz Kozłowski

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, DESA

Ordynator Oddziału
Intensywnej Terapii Pooperacyjnej


lek. Mariusz Powidzki

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Pielęgniarka Oddziałowa Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii


mgr piel. Barbara Kiedrowicz

specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Pozostały personel:
Personel Lekarski - specjaliści
lek. Dominika Bożiłow
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Artur Dobrowolski
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Agnieszka Doligalska
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Justyna Duło
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
dr n. med. Piotr Grabowski
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Jacek Januszewski
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Małgorzata Małłek-Grabowska
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Jerzy Podsiadły
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
por. lek. Michał Rymarski
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Marcin Sikorski
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Monika Sieńkowska
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Agnieszka Schiller
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Katarzyna Słomkowska
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Małgorzata Urbańska-Chmarzewska
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Joanna Szamocka
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Ewelina Nowińska
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Paulina Kaczmarek-Duszka
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Anna Szczęśniak
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Zespół Anestezjologiczny - w trakcie specjalizacji:
lek. Joanna Androsiuk-Perkowska
lek. Monika Bluj-Bruderek
lek. Kamil Buda
lek. Karolina Długi
lek. Anna Lachowska
lek. Adrian Łokietek
lek. Damian Maszczak
lek. Maja Planutis
lek. Hubert Polak
lek. Bartosz Matejak
lek. Aleksander Marciniak
Mikrobiolog Kliniczny KOiT
dr n.med. Joanna Sierzputowska
Rehabilitanci:
mgr Jakub Zaborowski
mgr Marta Piotrowska
Małgorzata Wirhanowicz
Zakres działalności

– chirurgii ogólnej i naczyniowej
– torakochirurgii
– ortopedii
– neurochirurgii
– ginekologii
– otolaryngologii
– chirurgii szczękowej
– okulistyce
– chirurgii wewnątrznaczyniowej
– neuroradiologii interwencyjnej
– kardiologii inwazyjnej
– pracowni MRI, TK
– w pracowniach endoskopowych gastroenterologii i pulmonologii.

– możliwością prowadzenia oksygenacji pozaustrojowej (ECMO)
– nowoczesnymi technikami monitorowania hemodynamicznego
– stanowiskami wyposażonymi w nowoczesne respiratory, umożliwiające prowadzenie terapii wentylacyjnej i monitorowanie układu oddechowego
– możliwością prowadzenia ciągłego leczenia nerkozastępczego, również leczenia plazmaferezą
– mozliwością monitorowania metabolizmu krytycznie chorych z wykorzystaniem metody kalorymetrii pośredniej
– możliwością monitorowania inwazyjnego i nieinwazyjnego ośrodkowego układu nerwowego u chorych po urazach
czaszkowo-mózgowych oraz po zabiegach neurochirurgicznych
– możliwością wykorzystania techniki bronchoskopii w terapii i diagnostyce
– badaniem USG i ECHO-dopler do szybkiej przyłóżkowej diagnostyki oraz jako techniki wspomagające w procedurach intensywnej terapii
– badaniem dopplerowskim tętnic wewnątrzczaszkowych (TCD)
– możliwością prowadzenia wczesnej rehabilitacji przyłóżkowej ciężko chorych.

')