KOMENDANT

10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy ogłasza

KONKURS NA STANOWISKO:

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

W KLINICE CHIRURGII
10. WSzKzP SP ZOZ w Bydgoszczy

Wszelkie informacje uzyskają Państwo na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej

KONKURS

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt