Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

Zaproszenie do składania ofert – przeglądy sprzętu medycznego 2023

Zaproszenie do składania ofert – przeglądy sprzętu medycznego 2023
poniedziałek 11 września, 2023

Dopuszcza się składanie ofert częściowych (na poszczególne zadania).
Termin składania ofert do 20-09-2023.

 

Formularz zapytania ofertowego

Załącznik – formularz

')