Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

Zaproszenie do składania oferty – przegląd sprzętu medycznego 22′

Zaproszenie do składania oferty – przegląd sprzętu medycznego 22′
środa 3 sierpnia, 2022

Dopuszcza się składanie ofert częściowych ( na poszczególne zadania).
Termin składania ofert do 15-08-2022 r.

PR25_P01_F29_W3 Wzór Formularza Oferty Zapytania ofertowego Zalacznik nr 1 -szczegolowy

 

')