Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

Dostawa: •Przetwornik do LITOTRYPTER SHOCHPULSE

Dostawa: •Przetwornik do LITOTRYPTER SHOCHPULSE
poniedziałek 27 grudnia, 2021

2021 W3 do 50 000 Formularz Przetwornik do Litotrypter

Informujemy, że oferta firmy Olympus Polska Sp. z o.o., Wynalazek 1, 02-677 Warszawa została wybrana jako najkorzystniejsza.

Wartość brutto 27 702,00 zł.

 

')