Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

Informacje dla osób głuchoniemych i słabosłyszących

INFORMACJE DLA OSÓB GŁUCHONIEMYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t. j. Dz.U. 2017 poz. 1824) organy administracji publicznej są zobowiązane do zapewnienia realizacji usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Usługa wykonywana przez tłumacza, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz.U. 2018 poz. 511) jest bezpłatna. 

Dla naszych Pacjentów zapewniamy pomoc tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas wizyty w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy.

Potrzebę skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych) należy zgłosić co najmniej 2 dni robocze przed planowaną wizytą w Szpitalu z podaniem proponowanego terminu wizyty lub w Poliklinice, kontaktując się:

POBIERZ (32KB, PDF) POBIERZ (30KB, .doc)

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego systemu językowo-migowego województwa kujawsko-pomorskiego dostępny na stronie www Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Rejestr tłumaczy języka migowego PZG dostępny jest na stronie Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych

')