ŚWIĘTO WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA 2014
Święto Wojskowej Służby Zdrowia 2014Wojskowa Służba Zdrowia jest jedną z najstarszych rodzajów służb w Wojsku Polskim, tradycja opieki medycznej sięga bowiem jeszcze czasów średniowiecza. Na przestrzeni wieków władcy oraz wodzowie armii, przykładali coraz większą wagę do pomocy medycznej, odpowiednio wyposażonej w sprawne, właściwe, ruchome i stałe wyposażenie medyczne. Wraz z rozwojem sztuki wojennej konieczny był postęp wojskowego systemu opieki medycznej, który trwa do dziś.


   
  Doceniając cały dorobek Wojskowej Służby Zdrowia oraz codzienną pracę poszczególnych osób, które swoim wysiłkiem i trudem przyczyniają się do jej rozwoju, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, jak każdego roku, obchodził Święto Wojskowej Służby Zdrowia.
   Uroczystość, która odbyła się dnia 4 kwietnia 2014 r. rozpoczęła się przywitaniem zaproszonych gości przez płk. dr. n. med. Krzysztofa Kasprzaka Komendanta 10 WSzKzP SP ZOZ. Wśród przybyłych znaleźli się m.in. reprezentanci władz rządowych, wojskowych, dostojni kościelni, służby mundurowe, członkowie Rady Społecznej, dyrektorzy innych placówek, sponsorzy Szpitala oraz byli pracownicy i przyjaciele 10 WSzKzP SP ZOZ. W dalszej kolejności przypomniano bogatą historię Wojskowej Służby Zdrowia
oraz odczytano Rozkaz Komendanta Szpitala zgodnie, z którym wręczono:

- wyróżnienia za osiągnięcia w działalności naukowo – badawczej:
Nagroda I stopnia: Klinika Rehabilitacji
Nagroda II stopnia: Zakład Patomorfologii
Nagroda III stopnia: Klinika Neurochirurgii

- wyróżnienia za osiągnięcia w działalności organizacyjno – dydaktycznej:
Nagroda I stopnia: Komenda Szpitala
Nagroda II stopnia: Klinika Rehabilitacji
Nagroda III stopnia: Klinika Neurologiczna
- wyróżnienia za indywidualne osiągnięcia w działalności naukowo – badawczej:
dr n. biol. Emilia Mikołajewska
dr n. med. Tomasz Bogiel
ppłk dr n. med. Robert Włodarski
- wyróżnienia za obronę rozprawy doktorskiej i uzyskanie stopnia naukowego:
płk dr n. med. Jarosław Marciniak
dr n. med. Tomasz Ługowski
dr n. med. Marek Balcerzak
dr n. med. Katarzyna Lahutta
dr n. med. Waldemar Siedlaczek
dr n. med. Karolina Hankiewicz – Ziołkowska
- wyróżnienia za uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie:


choroby wewnętrzne:
 • lek. Błażej Przybysławski
 • lek. Magdalena Derenda – Wołonkiewicz
diabetologia:
 • mjr lek. Marcin Jóźwiak
choroby płuc
 • lek. Iwona Patyk
kardiologia:
 • dr n. med. Tomasz Ługowski
 • lek. Bartosz Topoliński
urologia:
 • kpt. dr n. med. Piotr Świniarski
chirurgia naczyniowa:
 • mjr lek. Rafał Góra
okulistyka:
 • lek. Katarzyna Skoczylas
protetyka:
 • lek. stom. Anna Wnuk
fizjoterapia:
 • mgr Agnieszka Gozdek
Zgromadzeni mieli zaszczyt wysłuchać również wystąpień:
- płk Roberta Gregulskiego – Szefa Oddziału Operacyjno - Medycznego Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych
- Ewy Mes - Wojewody Kujawsko – Pomorskiego
- Edwarda Hatwicha – Wicemarszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego
- płk. Edmunda Łącznego - Zastępcy Prezesa Kujawsko – Pomorskiego Związku Wojewódzkiego Żołnierzy Wojska Polskiego
- płk. w st. spocz. Wojciecha Wałęsy - Prezesa Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
- gen. bryg. dr n. med. Andrzeja Wiśniewskiego
- Wiesławy Stefaniak – Gromadka – Wiceprzewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Zwieńczeniem uroczystości były prezentacje wprowadzonych nowych metod leczenia w 2013 r.

- Klinika Neurochirurgii
„Leczenie operacyjne agresji poprzez stymulację podwzgórza i jądra półleżącego”
prof. dr hab. n. med. Marek HARAT, mjr dr n. med. Marcin RUDAŚ

(prowadził: ppłk dr n. med. Piotr GASIŃSKI)
„Endoskopowa resekcja guzów przysadki mózgowej“
mjr dr n. med. Marcin BIRSKI, mjr dr n. med. Dariusz PACZKOWSKI

(prowadził: mjr dr n. med. Marcin BIRSKI)

- Kliniczny Zakład Radiologii Lekarskiej
„ Angiografia 3D – nowe możliwości diagnostyczne”
ppłk lek. Cezary WAŁĘSA, lek. Witold GACA

(prowadził: Witold GACA)

- Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii
”Hipotermia terapeutyczna”
„Zastosowanie dializy albuminowej u chorych z niewydolnością wątroby”
ppłk dr n. med. Robert WŁODARSKI

- Klinika Ortopedii i Chirurgii Urazowej Narządu
”Zastosowanie komory hiperbarycznej w procesie gojenia ran w leczeniu przewlekłych zapaleń kości i stawów”
ppłk lek Andrzej OSUCH

(prowadził: ppłk dr n. med. Jerzy LACHOWICZ)

- Klinika Rehabilitacji
”Urządzenie do ćwiczeń czynnych ręki”
dr n. med. Krzysztof RADZISZEWSKI

   Wszystkim pracownikom 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy w tym uroczystym dniu składamy najserdeczniejsze życzenia - by kolejne lata przyniosły wiele motywacji, zapału do działania oraz satysfakcji z należycie wykonywanych obowiązków oraz powodzenia w życiu osobistym i zawodowym.

Jesteś tutaj: Start Informacje Aktualności ŚWIĘTO WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA 2014