Święto Wojskowej Służby Zdrowia 2019 r.

108A7797

Święto Wojskowej Służby Zdrowia jest niewątpliwie jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu społeczności Naszego Szpitala. Stojące przed wojskową służbą zdrowia zadania zabezpieczenia medycznego naszego wojska w kraju i poza jego granicami, często w strefach działań militarnych, wymagają dobrego przygotowania personelu i wyposażenia w nowoczesny sprzęt. Osiąganie satysfakcjonujących rezultatów w tej złożonej sytuacji jest wynikiem wysokiego profesjonalizmu, głębokiej wiedzy oraz zaangażowania pracowników w każdej wojskowej placówce medycznej. Pomimo wielu problemów, z jakimi musi się zmierzyć nasz Szpital, możemy pochwalić się stałym podnoszeniem kwalifikacji zawodowych personelu wszystkich szczebli. Święto Wojskowej Służby Zdrowia jest doskonałą okazją, aby głośno powiedzieć zarówno o trudnych chwilach i wyzwaniach, jak i o pozytywnych stronach służby pacjentom, oraz by docenić pracowników naszego Szpitala za ogromne zaangażowanie w realizowane zadania. Jest to okazja do uhonorowania wszystkich żołnierzy i pracowników naszego Szpitala za codzienny zapał i ofiarność, z jakimi wypełniają misję swojego powołania, za wysiłek wykonywania ciężkiej i pełnej poświęceń pracy na rzecz drugiego człowieka.

Doceniając cały dorobek Wojskowej Służby Zdrowia oraz codzienną pracę poszczególnych osób, które swoim wysiłkiem i trudem przyczyniają się do jej rozwoju, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, jak każdego roku, obchodził uroczystości związane z tym właśnie dniem. Spotkanie z okazji Święta Wojskowej Służby Zdrowia odbyło się w dniu 2 kwietnia 2019 r. i rozpoczęło się przywitaniem zaproszonych gości przez Komendanta Szpitala płk. dr. n. med. Jarosława Marciniaka. Wśród przybyłych gości znaleźli się m.in. reprezentanci władz rządowych, wojskowych, dostojnicy kościelni, służy mundurowe członkowie Rady Społecznej, obecni byli także pracownicy oraz przyjaciele Szpitala. Następnie dr n. med. Joanna Sierzputowska przedstawiła dorobek naukowo-badawczy oraz dydaktyczno-organizacyjny Szpitala, prezentując ranking klinik, oddziałów i zakładów.

W dalszej kolejności na okoliczość Święta Wojskwoej Służby Zdrowia wręczono:

  • złote medale Za zasługi dla obronności kraju
  • list gratulacyjny za obronę rozprawy doktorskiej i uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych
  • listy gratulacyjne za uzyskanie tytułów specjalisty w dziedzinach: fizjoterapii, psychologii klinicznej, diabetologii, kardiologii, neurologii, chorób wewnętrznych, chorób oczu, anestezjologii i intensynej terapii ortopedii i traumatologii narządu ruchu
  • okolicznościową statuetkę za uzyskanie największej liczby punktów edukacyjnych spośród osób pracujących w szpitalu
  • nagrodę Komendanta Szpitala za zdobycie najwiekszej liczby punktów Impact Factor

W drugiej części spotkania odbyły się prezentacje lekarzy na temat nowych metod leczenia wprowadzonych w 2018 r.

Jesteś tutaj: Start Informacje Aktualności Święto Wojskowej Służby Zdrowia 2019 r.