Konkursy
 logo

Komendant 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju
LECZENIE SZPITALNE - ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ LEKARZY
w zakresie wykonywania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych
z dziedziny OTOLARYNGOLOGIA w zakresie leczenia szpitalnego oraz pełnienie funkcji konsultanta klinicznego w ww. dziedzinie medycyny
w Oddziale Klinicznym Otolaryngologicznym
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy

Czytaj więcej...

 logo

Komendant 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju LECZENIE SZPITALNE - ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UDZIELANE PRZEZ LEKARZY w zakresie
udzielania stacjonarnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie
CHIRURGIA OGÓLNA wraz z pełnieniem czynności z zakresu koordynowania
Zintegrowanym Blokiem Operacyjnym.


ROZSTRZYGNIĘCIE - pobierz

 

 logo

Komendant 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy infromuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju LECZENIE SZPITALNE - ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UDZIELANE PRZEZ LEKARZY w zakresie
udzielania stacjonarnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie
PULMONOLOGIA i w dziedzinie ALERGOLOGIA wraz z pełnieniem czynności z zakresu koordynowania Oddziałem Klinicznym Pulmonologii i Alergologii.


ROZSTRZYGNIĘCIE - pobierz

 

 logo

Komendant 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy infromuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju LECZENIE SZPITALNE - ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UDZIELANE PRZEZ LEKARZY w zakresie:

  1. udzielania stacjonarnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie RADIOLOGIA I DIAGNOSTYKA OBRAZOWA wraz z pełnieniem czynności z zakresu koordynowania Pracownią Tomografii Komputerowej;

  2. udzielania stacjonarnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie KARDIOLOGIA wraz z pełnieniem czynności z zakresu koordynowania Pracownią Holterowską.


ROZSTRZYGNIĘCIE - pobierz

 

 logo

Komendant 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju LECZENIE SZPITALNE - ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UDZIELANE PRZEZ LEKARZY w zakresie:

  1. wykonywania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z dziedziny RADIOLOGIA I DIAGNOSTYKA OBRAZOWA w zakresie leczenia szpitalnego oraz pełnienie funkcji konsultanta klinicznego w ww. dziedzinie medycyny w Klinicznym Zakładzie Radiologii Lekarskiej 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy;

  2. wykonywania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z dziedziny PULMONOLOGIA w zakresie leczenia szpitalnego oraz pełnienie funkcji konsultanta klinicznego w ww. dziedzinie medycyny w Klinice Chorób Wewnętrznych 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy;

  3. wykonywania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z dziedziny CHIRURGIA OGÓLNA oraz TORAKOCHIRURGIA w zakresie leczenia szpitalnego oraz pełnienie funkcji konsultanta klinicznego w ww. dziedzinach medycyny w Klinice Chirurgicznej 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy,

  4. wykonywania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z dziedziny NEUROLOGIA w zakresie leczenia szpitalnego oraz pełnienie funkcji konsultanta klinicznego w ww. dziedzinie medycyny w Klinice Neurologicznej 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy,

  5. wykonywania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z dziedziny CHIRURGIA OGÓLNA w zakresie leczenia szpitalnego oraz pełnienie funkcji konsultanta klinicznego w ww. dziedzinie medycyny w Klinicznym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy,

  6. wykonywania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z dziedziny OTOLARYNGOLOGIA w zakresie leczenia szpitalnego oraz pełnienie funkcji konsultanta klinicznego w ww. dziedzinie medycyny w Oddziale Klinicznym Otolaryngologicznym 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy


ROZSTRZYGNIĘCIE - pobierz

 

Jesteś tutaj: Start Konkursy