Konkursy
 logo

Komendant 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju LECZENIE SZPITALNE - UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ TECHNIKA ELEKTRORADIOLOGA w zakresie zabezpieczenia wykonywania świadczeń zdrowotnych w Pracowni Rezonansu Magnetycznego.

Czytaj więcej...

 logo

Komendant 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy ogłasza konkurs ofert na stanowiska:

1. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Klinicznego Okulistycznego

2. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Klinicznego Otolaryngologicznego z Oddziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzoej

 

Wszelkie informacje uzyskają Państwo TUTAJ

 

 logo

Komendant 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju LECZENIE SZPITALNE - UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ PIELĘGNIARKI w zakresie:

całodobowego zabezpieczenia pracy Pracowni Endoskopii w Oddziale Klinicznym Gastroenterologicznym w ramach dyżurów pielęgniarskich "w gotowości" oraz wykonywania badań endoskopowych w ramach "programu profilaktycznego raka jelita grubego"

Czytaj więcej...

 logo

Komendant 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju REHABILITACJA LECZNICZA, LECZENIE SZPITALNE - ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ LEKARZY, LECZENIE SZPITALNE - REALIZACJA PROCEDUR ZABIEGOWYCH, LECZENIE SZPITALNE - DYŻURY LEKARSKIE w zakresie:

 1. Leczenie Szpitalne - udzielanie stacjonarnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgia naczyniowa.

 2. Rehabilitacja Lecznicza - świadczenia ambulatoryjne udzielane przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacja medyczna.

 3. Leczenie Szpitalne - zabezpieczenia wykonania zabiegów operacyjnych neurochirurgicznych.

 4. Leczenie Szpitalne - dyżury lekarskie udzielane przez lekarza specjalistę w dziedzinie kardiologia.

 5. Leczenie Szpitalne - dyżury lekarskie udzielane przez lekarza specjalistę Iº lub IIº
  w dziedzinie otolaryngologia.

 6. Leczenie szpitalne - dyżury lekarskie udzielane przez lekarza w trakcie specjalizacji
  w dziedzinie choroby wewnętrzne.

 7. Leczenie szpitalne - udzielanie konsultacji anestezjologicznych w zakresie kwalifikacji do wykonania znieczulenia do zabiegu operacyjnego, diagnostycznego lub leczniczego przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologia i intensywna terapia.

ROZSTRZYGNIĘCIE Zakres nr 4 - pobierz

 logo

Komendant 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju REHABILITACJA LECZNICZA, LECZENIE SZPITALNE - ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ LEKARZY, LECZENIE SZPITALNE - REALIZACJA PROCEDUR ZABIEGOWYCH, LECZENIE SZPITALNE - DYŻURY LEKARSKIE w zakresie:

 1. Leczenie Szpitalne - udzielanie stacjonarnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgia naczyniowa.

 2. Rehabilitacja Lecznicza - świadczenia ambulatoryjne udzielane przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacja medyczna.

 3. Leczenie Szpitalne - zabezpieczenia wykonania zabiegów operacyjnych neurochirurgicznych.

 4. Leczenie Szpitalne - dyżury lekarskie udzielane przez lekarza specjalistę w dziedzinie kardiologia.

 5. Leczenie Szpitalne - dyżury lekarskie udzielane przez lekarza specjalistę Iº lub IIº
  w dziedzinie otolaryngologia.

 6. Leczenie szpitalne - dyżury lekarskie udzielane przez lekarza w trakcie specjalizacji
  w dziedzinie choroby wewnętrzne.

 7. Leczenie szpitalne - udzielanie konsultacji anestezjologicznych w zakresie kwalifikacji do wykonania znieczulenia do zabiegu operacyjnego, diagnostycznego lub leczniczego przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologia i intensywna terapia.

ROZSTRZYGNIĘCIE Zakresów 1,2,5,7 - pobierz

Zakresy 3 i 6 zostały unieważnione ze względu na brak ofert, natomiast rozstrzygnięcie w zakresie nr 4 zostało przeniesione do 26.03.2019 r.

Jesteś tutaj: Start Konkursy