Konkursy
 logo

Komendant 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert w rodzaju PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA w zakresie realizacji ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyna rodzinna, choroby wewnętrzne lub pokrewne należących do kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

ROZSTRZYGNIĘCIE - pobierz

 logo

Komendant 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy infromuję o rostrzygnięciu konkursu ofert w rodzaju REHABILITACJA LECZNICZA – ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UDZIELANE PRZEZ LEKARZY w zakresie udzielania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez specjalistę w dziedzinie rehabilitacja medyczna w Poradni Rehabilitacyjnej.

ROSTRZYGNIĘCIE - pobierz

 logo

Komendant 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy ogłasza konkurs ofert w rodzaju PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA w zakresie realizacji ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyna rodzinna, choroby wewnętrzne lub pokrewne należących do kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Czytaj więcej...

 logo

Komendant 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy ogłasza konkurs ofert w rodzaju REHABILITACJA LECZNICZA – ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UDZIELANE PRZEZ LEKARZY w zakresie udzielania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez specjalistę w dziedzinie rehabilitacja medyczna w Poradni Rehabilitacyjnej.

Czytaj więcej...

 logo

Komendant 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy infromuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert w rodzaju LECZENIE SZPITALNE – ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UDZIELANE PRZEZ LEKARZY w zakresie udzielania stacjonarnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie otolaryngologii wraz z pełnieniem dyżurów lekarskich stacjonarnych.

ROZSTRZYGNIĘCIE - pobierz

 

Jesteś tutaj: Start Konkursy