Szpital - telefony
 

logo transparetne2

S Z P I T A L    T E L E F O N Y


INFORMACJA SZPITALA : tel. 261 417 220, 261 417 222

Jednostka organizacyjna

Numer elefonu

Sekretariat Komendanta
261 417 001
Naczelna Pielęgniarka 261 417 001
Kliniczny Szpitalny Oddział Ratunkowy
261 417 112
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 261 417 226
Klinika Chorób Wewnętrznych 261 417 015/016
Klinika Chirurgiczna 261 417 053
Klinika Neurologiczna 261 417 086
Klinika Neurochirurgii
261 417 093
Klinika Rehabilitacji 261 416 160
Zakład Rehabilitacji 261 416 161
Oddział Kliniczny Paraplegii Pourazowej 261 417 135
Klinika Ortopedii i Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu 261 417 165
Klinika Psychiatryczna 261 416 176
Klinika Kardiologii 261 417 031
Oddział Kliniczny Kardiochirurgiczny

 261 417 155/140

Oddział Kliniczny Gastroenterologiczny
Oddział Kliniczny Pulmonologii i Alergologii
261 417 043
Oddział Kliniczny Urologiczny i Onkologii Urologicznej 261 417 066
Oddział Kliniczny Ginekologiczny 261 416 145
Oddział Kliniczny Okulistyczny 261 417 105
Oddział Kliniczny Otolaryngologiczny
i Oddział Chirurgii Twarzowo - Szczękowej
261 417 115
Oddział Kliniczny Dermatologiczny
261 417 194
Oddział Kliniczny Nefrologiczny 261 417 015
Oddział Kliniczny Endokrynologiczny 261 417 015
Oddział Kliniczny Reumatologiczny 261 417 015
Kliniczny Zakład Radiologii Lekarskiej 261 416 177
Zakład Analityki Lekarskiej 261 417 258
Stacja Dializ 261 416 126
Zakład Medycyny Nuklearnej 261 417 265
Zakład Patomorfologii 261 417 269
Centralna Sterylizacja 261 417 272
Apteka Zakładowa 261 416 198
Jesteś tutaj: Start Kontakt Szpital - telefony