Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej

Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej jest samodzielnym stanowiskiem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo pożarowe na terenie Szpitala.

 

Do zadań Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej należy:

  • Prowadzenie kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej;
  • Kontrolowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i techniczno–budowlanych;
  • Kontrolowanie terminów przeglądów i konserwacji gaśnic oraz urządzeń przeciwpożarowych;
  • Opracowanie dokumentacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
  • Przygotowanie dokumentacji praktycznych przedsięwzięć szkoleniowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
  • Szkolenie żołnierzy zawodowych i pracowników wojska w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
  • Współpraca z Delegaturą Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Bydgoszczy oraz Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy.

Jacek Lizurej

tel. 261 417 451

Jesteś tutaj: Start Szpital Administracja Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej