Wydział Finansowo-Księgowy

 

Wydział Finansowo-Księgowy funkcjonuje w oparciu o obowiązujące przepisy prawa tj. ustawa o finansach, ustawa o rachunkowości, ustawa o działalności leczniczej, ordynacja podatkowa itp.

 

Do podstawowych jego zadań należą:   

 • księgowość i sprawozdawczość finansowa,
 • ewidencja majątku Zakładu,
 • rozrachunki publicznoprawne i cywilnoprawne,
 • planowanie finansowe,
 • sprzedaż usług,
 • kontrola realizacji usług,
 • analiza ekonomiczno-finansowa,
 • windykacja należności,
 • operacje finansowe środkami pieniężnymi (lokaty, inwestycje itp.).

 

Wydział Finansowo-Księgowy składa się z następujących działów:

 • sekcja księgowości,
 • sekcja ewidencji majątku,
 • sekcja rozrachunków i rozliczeń,
 • sekcja sprzedaży i kontroli realizacji umów,
 • sekcja planowania i analiz,
 • kasa.

 

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY:

mgr Dorota Mazurkiewicz

Dorota Mazurek 


Sekretariat tel. 261 417 363

 

Jesteś tutaj: Start Szpital Administracja Wydział Finansowo-Księgowy