Pion Ochrony

Pion Ochrony jest komórką organizacyjną przeznaczoną do zapewniania przestrzegania zasad ochrony informacji niejawnych, bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych oraz ochrony fizycznej obiektów Szpitala,

 

Pion Ochrony realizuje zadania związane z:

 • ochroną informacji niejawnych;
 • ochroną fizyczną osób i mienia Szpitala;
 • ochroną systemu i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;
 • ochroną informacji niejawnych oraz przestrzeganiem przepisów o ochronie tych informacji;
 • okresową kontrolą ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
 • opracowaniem planu ochrony informacji niejawnych w Szpitalu i nadzorem jego realizacji;
 • obsługą kancelaryjną i archiwizacyjną szpitala;
 • nadzorem nad ochroną danych osobowych.

Zadania te realizowane są przez poszczególne komórki Pionu:

 • sekcję kancelarii i archiwum: kancelarię jawną, kancelarię tajną, kancelarię mobilizacyjną, archiwum medyczne;
 • oddział warty cywilnej;
 • stanowisko do przetwarzania dokumentów niejawnych.

 

p POWAŁA
mgr Marek Powała

Pełnomocnik Komendanta ds. Ochrony Informacji Niejawnych

tel. 261 417 400

 

Kancelaria jawna – tel. 261 416 199, fax 261 416 110

Jesteś tutaj: Start Szpital Administracja Pion Ochrony