Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi został wyodrębniony z Pionu Ekonomiczno-Finansowego i zaczął funkcjonować jako samodzielny wydział w styczniu 2009 roku.pHOPPE -kadrowa 1 

 
mgr Anita Hoppe


Kierownik Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi
10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Bydgoszczy


e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


W skład Wydziału wchodzą dwie Sekcje, tj. Sekcja Zatrudnienia i Sekcja Płac. Odpowiadają one za realizację polityki kadrowej Szpitala przede wszystkim poprzez przygotowywanie materiałów i ewidencji całokształtu spraw związanych z:
  • zatrudnieniem, zaszeregowaniem, przeszeregowaniem, awansowaniem i zwolnieniem pracownika oraz przestrzeganie w tym zakresie wymogów określonych w Kodeksie Pracy, przepisach wykonawczych oraz resortowych,
  • wynagrodzeniem pracowników m.in. sporządzaniem: list płac pracowników cywilnych, przelewów z wynagrodzeń oraz list dodatkowych należności np. nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów za urlop.
Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi działa głównie w oparciu o takie dokumenty normatywne jak:
  • Statut 10 WSzKzP - SPZOZ zatwierdzony Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2017 r.
  • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej /t. j. Dz.U.2018.160/
  • Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych /t. j. Dz. U. 2018.1000/
  • Ustawa z dnia 24 czerwca 1974 r. Kodeks pracy /t. j. Dz.U. 2018 poz. 917/.
  • Ordynacja podatkowa z dnia 29.08.1997r. /t. j. Dz.U. 2018 poz. 800/.
  • Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczeń społecznych w razie choroby i macierzyństwa z dnia 25 czerwca 1999 r. /t. j. Dz.U. 2017 poz. 1368/.
  • Zakładowy Układ Zbiorowy.
Jesteś tutaj: Start Szpital Administracja Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi